Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2014

arszenik

August 02 2011

arszenik
Nie mogę repostować zupy. --'

July 31 2011

arszenik
5555 df44
Reposted bybooonkersyanahdissectingmyrealitywillyoudrawme

July 26 2011

arszenik
Play fullscreen
zajebisty człowiek.
arszenik
W chuju mam cały ten skurwiały syf, z muzyki wyciągam tylko sam pozytyw, jestem jedym z tych, którzy mają wyjebane - zapamiętaj chłopaku, jesteś swego losu panem, a więc w chuju miej cały ten skurwiały syf, z muzyki wyciągaj tylko sam pozytyw, bądź jednym z tych, którzy mają wyjebane, każdy z nas jak żyjemy jest swego losu panem!
— Słoń

July 25 2011

arszenik
Play fullscreen


Heroin, be the death of me

 

Reposted byiveo iveo
arszenik
1846 3001
Reposted fromskins skins vianikotyna nikotyna
arszenik
arszenik
2096 78bb 500
Reposted fromcieniu cieniu viazajebiscie zajebiscie
arszenik

- To ja kończę, bo mam mało na koncie.

- Mhm. Ale to ja dzwonię.

— uwielbiam was
Reposted bynot-alicemadwomenwithdreamsgribernikotynazajebisciemartitisiarczanMissMurdermalaMii
arszenik

- Jestem pewien, że naprawdę za Tobą tęskniłem.
- Płakałeś?

- Nie, ale słuchałem piekielnie dużo Sinatry.

— Seks w wielkim mieście
arszenik
Dajcie mi tyle piwa, żebym mógł wyszczać swoje serce.
— wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromeazyi eazyi vianikotyna nikotyna
arszenik

Rupert: I really like your hair. It’s so blonde and sexy.

Tom: Oh my god! I can’t believe you said that; you’re such a sweet heart!

Reposted fromolewka olewka vianikotyna nikotyna
arszenik
arszenik
9658 c153
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
arszenik
1041 fb73
Reposted fromtwice twice vianikotyna nikotyna
arszenik
3669 4632
Reposted fromzuzafromearth zuzafromearth vianikotyna nikotyna
arszenik
1733 df40
Reposted fromKiro Kiro vianikotyna nikotyna

July 24 2011

arszenik

- Jestem pewien, że naprawdę za Tobą tęskniłem.
- Płakałeś?

- Nie, ale słuchałem piekielnie dużo Sinatry.

— Seks w wielkim mieście
Reposted bycharlotte-ka charlotte-ka
arszenik
6115 b3f3
Reposted frommegadeth megadeth vianirvana nirvana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl